Sidst opdateret af .

Hunde træning vordingborg

Hunde træning

Hunde træning vordingborg

på disse kursuser får ejeren ideer til daglig træning som flokfører. Gå i line – , også når den møder hunde og mennesker. – hundens interesse for at bruge næsen , vi vil komme til at arbejde med

hjerne gymastik for hunde

her får i en masse ider til hvad i kan lave med jeres hund. Online Tilmelding  på hjemmesiden. Hundetræning hold i Vordingborg for alle hunde DKK eksaminerede instruktører kontakte os på tlf. 50 48 49 59  Prisen er i alt 500 kr. for hele kursus forløbet.

Klik på dette link for at komme hen til hjemmeside

☏ mobil 50484959

✉ E-Mail.dkk@outlook.dk

Per er uddannet under Dansk Kennel Klub, og har hundetræning inde for hvalpemotivation – hvalpetræning – unghunde – familiehunde Lydighed LP 1 – Lydighed LP 2 – klikker træning og køre kort for hunde, spor kursus, hjernegymnastik

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Medbring : vaccinationspapirer Gyldigt forsikringsbevis Hjemmelavet godbidder til hunde Sele/ halsbånd – IKKE kvæler Snor/ Line – IKKE flexline, helst kort snor Hundeposer, der skal samles op vis hunde laver noget.  Medbring nogle lækre godbidder, som hunden vil gøre alt for at få. De skal ikke være for store, gerne bløde i det så de er nemme at spise og hunden hurtig er klar til den næste. Tag gerne 2-3 forskellige slags med så du har lidt at veksle i mellem. Hvis din hund ikke er til godbidder, så tag et stykke legetøj med, som den elsker, så bruger vi det i træningen, husk at det ikke må ligge frit fremme, der hjemme.

Giv ikke hunden mad lige inden I skal til træning

– den arbejder bedre, når den er lidt sulten. Brug en almindelig line 1,5 – 2 meter lang. En flexi-line er slet ikke velegnet. Husk at medbringe vand, skål og poser til hunde høm hømer. Kom i god tid, så hunden når at falde lidt til ro inden træningen starter.

Vi træner på Gammelsøvej 21 Vordingborg

, det er vigtigt at I samler op efter jeres hund og tager al affald med jer, da der er mange hunde der benytter trænings pladsen. Man taler ikke ondt om hinanden, alle gør det så godt som de kan, vi har forskellige hunde, nogle er nemmere at træne end andre, hjælp hinanden, så kommer vi længst. Meld afbud hvis der er en gang i ikke kan komme, det gør det nemmere for os træner. Mød glad op, det smitter af på din hund. Tilhøre på pladsen, ser vi gerne at du står ved klubhuset, så de ikke forstyrre undervisningen.

Vi håber i for lært en masse til hundetræning

, er i ikke tilfredse, så sig det til os, det er den eneste måde på hvor vi også kan blive dygtigere.

Trænings pladsen i Vordingborg, betjener hunde fra hele sydsjælland

Vi har lavet en sikker side, så de informationer man skriver er sikker,  Af Per Kaarup Hundetræning for alle hunde Hundetrænings hold Vordingborg, hundetræning til alle hunde

Hvalpe og unghunde træning

Forstærkninger/Markør ord i Hunde træning

Ved forstærkninger forstås den proces hvorved ønsket eller uønsket adfærd understreges. En positiv forstærkning/markør er det behagelige, som sker i det øjeblik, hunden gør det vi ønsker. Det vil sige at føren udløser et markør ord for udført korrekt handling, og det belønnes med en godbid, eller bold .En negativ forstærkning er det ubehagelige, hunden oplever forbundet med en uønsket respons.

Indlæring af markør ord i Hunde træning

Man starter med at finde et ord man normalt ikke bruger i daglig dagen, det skal ikke være dygtig da dette ord bliver brugt i mange andre sammenhæng, og det derfor ikke udløser en belønning hver gang, men det kunne være klick,super eller ci, når ordet er fundet så sætter man sig foran hunden, siger ordet og giver den så en godbid, så den forbinder dette ord med en godbid/belønning, når dette er gjort, så kan man bruge markør ordet i sin træning.
Afvænning

Ignorerer den uønskede adfærd eller afbryd den forbudte adfærd, og start forfra.

Når hunden afbrydes, skal den omgående have ros.
Påvirk hunden til at gøre noget den gerne må gøre
Når den ønskede adfærd udløses, skal hunden have sit markør ord, adfærd belønnes.

Timing

Skal markør ordet have fuld effekt, skal markør ordet falde omgående, det vil sige inden for ½ sekund efter adfærden er udløst.
I forbindelse med indlæring bruger vi positiv forstærkning/markør. Vi skal huske på at forstærkning har forskellige *vigtighed* for forskellige hunde i forskellige situationer. Nogle hunde er glade for mad og for andre hunde er en bold en bedre forstærkning, berøring og venlig tale er også måder hvorved man forstærker den ønsket adfærd.

En god måde at træne sin færdighed i at sige markør ordet på det rette tidspunkt er

at man bruger en træklods, ja bare en genstand, den holder man i sin hånd, taber den på gulvet, og lige så snart den rammer gulvet, så udløser man det valgte markør ord, man finder hurtig ud af at det kræver lidt træning før man kan lave denne øvelse, men er vi gode til at sige markør på dette rette tidspunkt, så vil vores hund også få en hurtigere indlæring, hunde træning der flytter dig og hunden
Med venlig hilsen

Per Kaarup

Hunden kan ikke lide at køre i bil

De fleste hunde lærer at kunne lide at køre i bil uden problemer. Hvalpe kan undertiden blive urolige de første par gange, men så snart de forbinder bilen med en spændende tur i naturen, går det af sig selv. Visse hunde udvikler køresyge, som kan afhjælpes med medicinering. Tal med dyrlægen.

Den lille hvalp bør ikke sættes i bilens bagagerum, såfremt dette er lukket. I biler med åbent bagagerum er dette det bedste sted for hunden at opholde sig under kørslen, men det skal indlæres evt. ved at lade en medhjælper sidde på bagsædet og kærtegne hunden. Lad ikke hunden sidde op på sæderne og slet ikke foran i bilen. Dette kan medføre livsfarlige situationer, ikke mindst for medtrafikanter.

Nogle hunde udvikler angst for at køre i bil. Det kan skyldes oplevelser under kørslen, eller på de steder, hvor de er blevet kørt hen. Ofte er dette også forbundet med køresyge.

Behandlingen af hunde, der ikke kan lide at køre i bil, går ud på langsomt at tilvænne hunden til det, samt at kombinere bilkørsel med behagelige oplevelser.

Trin 1 Tag hunden i bilen og giv den nogle gode godbidder. Jo mere sulten hunden er, desto bedre. Gør det hele så uproblematisk som muligt. Hvis hunden ikke går frivilligt ind, få fat i den og sæt den i bilen. Gentag gerne dette 8-10 gange indtil hunden frivilligt og glædeligt går ind i bilen.

Trin 2 Det samme som før, men start nu motoren et kort øjeblik. Gentag dette indtil motoren kan køre i tomgang og hunden ikke viser tegn på uro.

Trin 3 Kør nu et lille stykke vej på 20-50 meter. Stop bilen, tag hunden ud og lav noget sjovt med den, som f. eks. søgning af godbidder.

Gentag dette indtil hunden sidder roligt i bilen .

Trin 4 Kør nu en lidt længere tur, og forøg afstanden gradvis.

Pas på med:

Ikke at påvirke hunden negativt ved at give den længere forklaringer på hvad en bil er og hvor lang og ufarlig turen er. Hunden forstår det ikke og bliver urolig.

Ikke at lege voldsomme lege med hunden efter de små køreture, for ellers begynder hunden at forbinde kørslen med spilopper og vil fremover opføre sig uroligt i bilen.

Ikke at miste tålmodigheden og skælde hunden ud. Det hjælper ikke!

Hvis problemet er forbundet med mangel på selvtillid hos hunden, bør hunden også udføre øvelser i problemløsning:

Læg en kop med godbidder under omvendt på gulvet, og lad hunden finde ud af at få fat i godbidderne.

Skær et hul i en tennisbold, fyld den med godbidder og lad hunden finde ud af det.

De fleste hunde lærer at kunne acceptere at køre i bil. Som regel tager behandlingen 2-4 uger.

held og lykke

Klikker træning

klikkertræning er egentlig ikke nogen ny opfindelse, men har været kendt siden 1930’erne.
Indenfor de seneste 10 år (omkring 1990’erne) har man benyttet dette i hundetræningen i USA.
Først i de senere år er denne træningsform kommet til hundeverdenen i Danmark.

Klikkeren bruges som et middel til at kommunikere med din hund på en let forståelig måde, specielt ved indlæring af nye øvelser eller adfærd. Det vigtigste er at man baserer træningen på positiv forstærkning og at få hunden til selv at deltage aktivt i læringsprocessen ved at den skal tage initiativ på egen hånd. Med andre ord kan man sige at hunden selv skal tage en del af ansvaret for sin oplæring.

< Det stiller i starten større krav til træneren /ejeren, hvor tålmodighed og evne til at opdele træningen i bitte små trin, tilpasset hunden, er nødvendigt for at få det til at fungere optimalt. Resultatet bliver til gengæld så meget bedre til sidst.

Hovedelementer ved klikkertræning:Adfærden formes trin for trin, hen mod det ønskede resultat. Hvis hunden for eksempel skal lære apport, er første trin at man klikker for at hunden kigger på apporten.
Klikkeren er en markør, der fortæller hunden: “ja, det var rigtigt” – en slags tampen brænder. Den rigtige timing er derfor vigtig.
Klikkertræning går hurtigere end “almindelig” træning, fordi hunden lærer at tænke over, hvad det er du vil have den til. Lad derfor være med at lokke hunden med en godbid andet end nogle få gange i startindlæring af en øvelse.
Når du klikker stopper du øvelsen. Det er dog vigtigt for den optimale indlæring at man belønner hunden i positionen. Klik for aktion og beløn for position. For eksempel i stå-øvelsen: Du klikker mens hunden står, men belønner også mens hunden stadig står.
Det er vigtigt at klikkeren bruges korrekt. Man høre om flere der har forsøgt sig udi i klikkertræningens verden og oplevet at det ikke rigtig virkede. Der er nogle basale færdigheder som man lige skal lære at have styr på før klikkeren har sin optimale berettigelse.

Timing – Hvornår du klikker: Du får hvad du klikker for, ikke hvad du ønsker. Bob Baileys erfaring er at upræcis timing med klikkeren er den største fejl trænere gør.
Kriterium – hvad du belønner: Du skal som træner beslutte hvad du vil belønne for og hvad du ikke vil belønne. Hvis du venter med at beslutte dig mens adfærden sker, vil klikket uvægerlig komme for sent og inkonsistent
Hyppighed – hvor tit du belønner: Træning skal kunne betale sig for begge parter – for hunden og for træneren. Hunden må have noget som den ønsker at få. Træneren skal have tilbudt en eller anden form for adfærd. Beløn ofte, specielt i starten.

Sådan gør du1. Hunden skal lære at et klik betyder: ”nu får du en godbid”. Et klik skal altid efterfølges af en godbid eller en anden god belønning. Klik ikke tæt ved hundens hoved. Få hundens opmærksomhed, klik og giv straks en godbid. Forsæt med dette til hunden kigger efter belønningen når du klikker.

2. Tænk over hvad det første trin er, i den øvelse eller adfærd du ønsker din hund skal lære. I begyndelsen klikkes der altså for noget, der kunne være begyndelsen til øvelsen og senere dele af øvelsen.

3. Gå langsomt fremad – det går hurtigst. Arbejd dig trin for trin hen mod dit resultat. Hunden skal kunne følge med og hele tiden forstå hvad du ønsker.

4. Træn altid tempo, præcision og forstyrrelser hver for sig i begyndelsen. Du må gerne træne flere forskellige øvelser i samme træningssession.

5. Stop når det går godt – førere går ofte for hurtigt frem og det bliver aldrig bedre af at prøve lige en gang til. Desuden er det en form for straf at slutte når det går dårligt

6. Ignorer hunden, hvis den gør noget andet end det du ønsker.

7. Sæt signal (kommando) på adfærden, når den ligner det du ønsker.

8. Varier belønningsfrekvensen, dvs. på et tidspunkt skal hunden ikke have et klik og en godbid hver gang den gør tingene rigtigt.

9. Giv jackpot (flere godbidder på en gang) for ekstra gode handlinger

10. Træn i mange forskellige situationer

Hvad træneren skal gøre og ikke gøre

Bob Bailey har følgende tommelfingerregler:

Gør følgende ting1. Arranger et miljø, som gør det let for hunden at imødekomme adfærden

2. Vær opmærksom på om du giver sekundære signaler til hunden som en ekstra hånd, arm eller kropsbevægelser

3. Hold det omkringliggende træningsområde fri for godbidder e.l.

4. Brug tid på i starten på at træne i at bruge klikkeren og give godbidder – uden hund

5. Brug tid på også at træne dette sammen med hunden

6. Hav en høj rate af belønning

7. Observer hundens adfærd, inklusive de finere detaljer af bevægelser, omhyggeligt og hele tiden

8. Tag kontrol over situationen – du er større, stærkere og smartere. F.eks. hvis hunden begynder at bide i target stikken, eller give respons for hurtigt til at du kan nå at belønne, så fjern den nogle få sekunder eller skjul den, indtil du er klar igen.

9. Hav kontrol over, hvor hunden befinder sig på træningsarealet, ved at belønne den der, hvor du gerne vil have at den skal være, ikke i kanten af området

10. Lav forandringer meget gradvist. Ændringer i afstande, størrelser på targets eller andet udstyr, skal gøres trin for trin

11. Gør træningssessionerne meget korte, når du introducerer ny adfærd / øvelser.

Gør ikke1. Lad ikke hunden være uden opsyn på træningsarealet

2. Giv ikke dig selv lov til at falde ind i en fast rytme i den praktiske træning med hunden i de første øvelser (eller når der kommer signal / kommandoer på). F.eks. at du tæller et bestemt antal sekunder før du klikker/belønner, derefter et nyt antal sekunder osv.

Sørg for at der ikke går for lang tid før du kan belønne igen
Beløn aldrig en uønsket adfærd – f.eks. gøen, piben, springen op m.v. Det er for stort et arbejde at udbrænde en sådan adfærd bagefter og den vil ofte fremkomme i den mindste pause med belønning
Undlad ikke at spørge om hjælp med hensyn til et problem, som du ikke selv kan løse. Det at tale med andre om det eller få nogen til at kigge med, kan tit give nogle nye ideer, som kan løse problemet.

Du kan gå til klikker træning i Vordingborg kik på www.hundehold.dk