Ordbog

Sidst opdateret af .

Antistoffer: Specialiserede proteinstoffer produceret af nogle af kroppens hvide blodlegemer. Har stor betydning for kroppens immunforsvar.

Cancer: Ondartet vævsvækst, hvori celledelingen er karakteriseret ved en ukontrollabel og progressiv vækst. Cancer har muligheden for at sprede sig til andre organsystemer ved indvækst, via blodet eller via lymphen. Betegnes også som kræft eller ondartet neoplasi.

Caries: Destruktiv proces, hvor der sker en afkalkning af tandens emaljen således, at både emaljen og dentinen forsvinder under dannelsen af huller i tanden.

Coccide: En enægget parasitær organisme.

Dekomprimering: Reetablering af det normale tryk

Dentin: En del af tandens hårde substans, der udgør hovedparten af en tand. Ligger imellem emaljen og tandhulen. Hvor dentinen ikke er dækket af emalje er den dækket af cement, det tredje hårde materiale en tand er opbygget af.

Dræbte vacciner: Vacciner produceret på basis af dræbte organismer.

Felv: Felin Leukæmi Virus. Kan give anledning til neoplastiske og nonneoplastiske forandringer hos katte. Sygdommen resulterer i forringelse af kattens immunforsvar med dertil tilstødende lidelser.

FLUTD: Feline Lower Urinary Tract Diseases. Betegnelse for nedre urinvejslidelser hos katte.

FUS: Feline Urinary Syndrom. Gammel betegnelse for nedre urinvejslidelser hos katte.

GDV-Syndrome: Engelsk udtryk der står for; Gastrik (mavesæk) Dilatation (udspilning) Voluvulus (drejning resulterende i obstruktion med eller uden kompromittering af blodforsyningen til det pågældendede område), altså en mavedrejning.

 Hypovolæmisk chock: chocktilstand, som skyldes en abnorm lav volumen af cirkulerende plasma (blodets væskefraktion) i kroppen.

 Immun: At være modstandsdygtig overfor en eller flere sygdomme.

Immunologisk respons: Et specifik svar overfor substancer, som kroppen betragter som værende fremmedartet og som resulterer i aktiveringen af kroppens immunforsvar.

Knoglemarvs depression: I knoglemarven dannes både røde og hvide blodlegemer. Hvis knoglemarven beskadiges som følge af medicin, giftstoffer eller lignende, kan der ikke produceres tilstrækkelig med blodlegemer. Som resulat ses blandt andet en faldende blodprocent og et nedsat immunforsvar, som følge af henholdsvis nedsat produktion af røde og hvide blodlegemer.

Kattesyge: Skyldes katte parvovirusinfektion. Rammer typisk unge katte. Typiske tegn er nedstemthed, opkastninger, diarré og væsketab. Behandlingen er symptomatisk. Forebygges via vaccination.

Kræft: Ondartet neoplasi eller cancer. Se disse.

Lympheknuder: En akkumulation af lymphatisk væv organiseret som lymphatiske organer langs lymphekarrene. Har til opgave, at fungere som forsvarsmekanisme ved at fjerne blandt andet bakterier, giftstoffer m.m.

 Lymphatisk væv: Celler og væv der udgør kroppens immunforsvar.

 Livmodermælk: Betegnelse for det sekret, der produceres af kirtlerne i livmodervæggen. Har til opgave, at forsyne det befrugtede æg med næring indtil en funktionsdygtig moderkage er dannet.

Neoplasi: Betegnelse for ny og abnorm vævsvækst, specifikt vækst hvori celledelingen sker ukontrollabelt og progressivt. Kan være godartet eller ondartet. Ondartet neoplasi betegnes også som kræft eller cancer.

Prædisponering: En latent tilbøjelighed til sygdom, der kan aktiveres under givne omstændigheder.

Scanning: En tæt visuel, elektronisk eller radiografisk undersøgelse af et specifikt område. Indenfor det veterinære område anvendes udtrukket scanning typisk som synonym for ultrasonografi, en undersøgelsesteknik baseret på ultralyd.

 Trauma: Legemesbeskadigelse fremkaldt af for eksempel ydre påvirkning.

Tredje øjenlåg: Også kaldet membrana nictitans. En fold af slimhindevæv, der hos hunde er synlig i den inderste øjenkrog.

Tumor: Hævelse Kan være af neoplastisk karakter (se neoplasi).

Ventrikel torsion: Ventrikel (mavesæk) torsion (drejning). Synonym for mavedrejning eller GDV-syndrom (se denne). Vertebrater En taxonomisk (klassifikation af organismer i rater, slægter, familier m.m.) kategori, der omfatter hvirveldyr, det vil sige dyr med en rygsøjle, altså pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk.

Virulent: Graden af et stofs sygdomsfremkaldende egenskab. Der kan være tale om bakterier, virus m.m.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.