Klikker træning

Sidst opdateret af .

klikkertræning er egentlig ikke nogen ny opfindelse, men har været kendt siden 1930’erne.
Indenfor de seneste 10 år (omkring 1990’erne) har man benyttet dette i hundetræningen i USA.
Først i de senere år er denne træningsform kommet til hundeverdenen i Danmark.

Klikkeren bruges som et middel til at kommunikere med din hund på en let forståelig måde, specielt ved indlæring af nye øvelser eller adfærd. Det vigtigste er at man baserer træningen på positiv forstærkning og at få hunden til selv at deltage aktivt i læringsprocessen ved at den skal tage initiativ på egen hånd. Med andre ord kan man sige at hunden selv skal tage en del af ansvaret for sin oplæring.

< Det stiller i starten større krav til træneren /ejeren, hvor tålmodighed og evne til at opdele træningen i bitte små trin, tilpasset hunden, er nødvendigt for at få det til at fungere optimalt. Resultatet bliver til gengæld så meget bedre til sidst.

Hovedelementer ved klikkertræning:Adfærden formes trin for trin, hen mod det ønskede resultat. Hvis hunden for eksempel skal lære apport, er første trin at man klikker for at hunden kigger på apporten.
Klikkeren er en markør, der fortæller hunden: “ja, det var rigtigt” – en slags tampen brænder. Den rigtige timing er derfor vigtig.
Klikkertræning går hurtigere end “almindelig” træning, fordi hunden lærer at tænke over, hvad det er du vil have den til. Lad derfor være med at lokke hunden med en godbid andet end nogle få gange i startindlæring af en øvelse.
Når du klikker stopper du øvelsen. Det er dog vigtigt for den optimale indlæring at man belønner hunden i positionen. Klik for aktion og beløn for position. For eksempel i stå-øvelsen: Du klikker mens hunden står, men belønner også mens hunden stadig står.
Det er vigtigt at klikkeren bruges korrekt. Man høre om flere der har forsøgt sig udi i klikkertræningens verden og oplevet at det ikke rigtig virkede. Der er nogle basale færdigheder som man lige skal lære at have styr på før klikkeren har sin optimale berettigelse.

Timing – Hvornår du klikker: Du får hvad du klikker for, ikke hvad du ønsker. Bob Baileys erfaring er at upræcis timing med klikkeren er den største fejl trænere gør.
Kriterium – hvad du belønner: Du skal som træner beslutte hvad du vil belønne for og hvad du ikke vil belønne. Hvis du venter med at beslutte dig mens adfærden sker, vil klikket uvægerlig komme for sent og inkonsistent
Hyppighed – hvor tit du belønner: Træning skal kunne betale sig for begge parter – for hunden og for træneren. Hunden må have noget som den ønsker at få. Træneren skal have tilbudt en eller anden form for adfærd. Beløn ofte, specielt i starten.

Sådan gør du1. Hunden skal lære at et klik betyder: ”nu får du en godbid”. Et klik skal altid efterfølges af en godbid eller en anden god belønning. Klik ikke tæt ved hundens hoved. Få hundens opmærksomhed, klik og giv straks en godbid. Forsæt med dette til hunden kigger efter belønningen når du klikker.

2. Tænk over hvad det første trin er, i den øvelse eller adfærd du ønsker din hund skal lære. I begyndelsen klikkes der altså for noget, der kunne være begyndelsen til øvelsen og senere dele af øvelsen.

3. Gå langsomt fremad – det går hurtigst. Arbejd dig trin for trin hen mod dit resultat. Hunden skal kunne følge med og hele tiden forstå hvad du ønsker.

4. Træn altid tempo, præcision og forstyrrelser hver for sig i begyndelsen. Du må gerne træne flere forskellige øvelser i samme træningssession.

5. Stop når det går godt – førere går ofte for hurtigt frem og det bliver aldrig bedre af at prøve lige en gang til. Desuden er det en form for straf at slutte når det går dårligt

6. Ignorer hunden, hvis den gør noget andet end det du ønsker.

7. Sæt signal (kommando) på adfærden, når den ligner det du ønsker.

8. Varier belønningsfrekvensen, dvs. på et tidspunkt skal hunden ikke have et klik og en godbid hver gang den gør tingene rigtigt.

9. Giv jackpot (flere godbidder på en gang) for ekstra gode handlinger

10. Træn i mange forskellige situationer

Hvad træneren skal gøre og ikke gøre

Bob Bailey har følgende tommelfingerregler:

Gør følgende ting1. Arranger et miljø, som gør det let for hunden at imødekomme adfærden

2. Vær opmærksom på om du giver sekundære signaler til hunden som en ekstra hånd, arm eller kropsbevægelser

3. Hold det omkringliggende træningsområde fri for godbidder e.l.

4. Brug tid på i starten på at træne i at bruge klikkeren og give godbidder – uden hund

5. Brug tid på også at træne dette sammen med hunden

6. Hav en høj rate af belønning

7. Observer hundens adfærd, inklusive de finere detaljer af bevægelser, omhyggeligt og hele tiden

8. Tag kontrol over situationen – du er større, stærkere og smartere. F.eks. hvis hunden begynder at bide i target stikken, eller give respons for hurtigt til at du kan nå at belønne, så fjern den nogle få sekunder eller skjul den, indtil du er klar igen.

9. Hav kontrol over, hvor hunden befinder sig på træningsarealet, ved at belønne den der, hvor du gerne vil have at den skal være, ikke i kanten af området

10. Lav forandringer meget gradvist. Ændringer i afstande, størrelser på targets eller andet udstyr, skal gøres trin for trin

11. Gør træningssessionerne meget korte, når du introducerer ny adfærd / øvelser.

Gør ikke1. Lad ikke hunden være uden opsyn på træningsarealet

2. Giv ikke dig selv lov til at falde ind i en fast rytme i den praktiske træning med hunden i de første øvelser (eller når der kommer signal / kommandoer på). F.eks. at du tæller et bestemt antal sekunder før du klikker/belønner, derefter et nyt antal sekunder osv.

Sørg for at der ikke går for lang tid før du kan belønne igen
Beløn aldrig en uønsket adfærd – f.eks. gøen, piben, springen op m.v. Det er for stort et arbejde at udbrænde en sådan adfærd bagefter og den vil ofte fremkomme i den mindste pause med belønning
Undlad ikke at spørge om hjælp med hensyn til et problem, som du ikke selv kan løse. Det at tale med andre om det eller få nogen til at kigge med, kan tit give nogle nye ideer, som kan løse problemet.

Du kan gå til klikker træning i Vordingborg kik på www.hundehold.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.