Sidst opdateret af .

Ræveskab

Hvad er skab/Ræveskab ?

Skab forårsages af en 0,2 – 0,4 mm lang mide (Sarcoptes scabiei), der optræder som hudparasit hos mennesker og en række andre pattedyr7.
Hos de forskellige arter optræder hver sin variant af skabmiden – hos mennesker Sarcoptes scabiei hominis, der giver fnat, og hos ræve Sarcoptes scabiei vulpes, der giver ræveskab. En given variant af skabmiden kan dog i nogle tilfælde leve på andre arter end den normale værtsart. F.eks. kan den variant, som er tilpasset ræve, også leve på hunde.
Skabmiden lever i yderste del af huden, hvor den graver gange og formerer sig. Miderne lever hele deres 3 – 4 uger lange liv på værtsdyret. Hunmiderne borer sig ned i huden og lægger deres æg i de gange, som de laver. Efter 17 – 21 dage, når æggene har udviklet sig og midens larve- og nymfestadier er gennemløbet, er en ny generation hunmider klar til at grave flere gange og lægge æg

Symptomer på skab

Ræveskab forårsager en voldsom kløe, hvorfor dyrene kradser sig. På grund af dyrets kradsen opstår tørre skællede eller skorpede områder med håraffald på huden7. I de sene stadier af sygdommen siver der vævsvæske ud gennem midernes talrige gange i huden.
De angrebne områder vil blive ildelugtende og betændte, og der opstår rødme, varme og småsår5. Endvidere ses nogle gange gullige eller røde knopper. Ødelæggelsen af huden vil komme til at ligne en tredjegradsforbrænding. Smittede ræve vil miste væske og energi og afkræftes i tiltagende grad, indtil de til sidst dør – typisk 2 måneder efter de blev smittet.
Hos ræve ses angreb af skabmider hovedsageligt på halen, ydersiden af bagbenene, den bagerste del af ryggen og omkring snuden. Angrebet vil dog brede sig til hele kroppen, hvis dyret ikke kommer under behandling. En ræv kan huse 2 millioner mider.
Selvom skabmiderne kan leve på hunde, vil angrebet ikke forårsage de dødeligt forløbende skader i huden, som ses hos ræve. Hos hunde er det ofte først kanten af ørerne, forbenene og haserne, som angribes. Herfra breder miderne sig til brystet og bugen.

Hvis man observerer ræve med skab

Observerer man en ræv, der har symptomer på skab og endvidere er afkræftet og passiv, kan man kontakte Falck på 70 10 20 30. Falck vil sørge for indfangning og aflivning af rævene, og Dyrenes Beskyttelse betaler udgifterne.
En død ræv med skab bør fjernes, efter at man, har krænget en plasticsæk ud over ræven – uden at røre ved den. Man bør anvende handsker, så man er sikker på at undgå direkte kontakt med ræven.

Forekomst og udbredelse af ræveskab

I juli måned fandt man på Amager en ræv, der var kraftigt angrebet af ræveskab. Siden er fundet en til, og der er begrundet frygt for, at en epidemi er ved at brede sig ikke kun på Amager, men også til Sjælland, det er nu kommet til nordsjælland, dette fandt jeg ud af, da en af vores hvalpe fik det, den noget at smitte en anden hund, begge er nu i behandling.

Smitteveje

Ræveskab smitter hunde både ved direkte og indirekte kontakt. Hunde, som har direkte kontakt med ræve med skab, kan blive smittet – ligesom hunde, der er inde i en rævegrav, som er beboet af ræve med skab. Desuden kan hunde, som færdes i områder med ræve angrebet af skab, blive smittet – f.eks. hvis hund og ræv bruger samme hul i hækken.
Smitte kan også overføres, hvis en hund kommer i berøring med genstande, som har været i kontakt med en anden hund, som har skab.

Behandling af skab

Skab er let at behandle, hvis man kan komme til det angrebne dyr.
Det er derfor ikke realistisk at iværksætte en behandling af ræve med skab, men man bør, hvor det er muligt reducere deres lidelser ved at tilkalde hjælp, så dyrene kan blive aflivet.
Det mest brugte middel til behandling af skab hos hunde er Sebaci, som er receptpligtig medicin. Midlet opløses i den foreskrevne mængde vand, som hunden vaskes i. Denne behandling gentages 3-4 gange med 8-10 dages mellemrum9. Desuden skal hunde med betændte sår behandles med antibiotika. Kontakt med andre hunde må først ske, når hunden er færdigbehandlet.
Hvis en hund har fået konstateret skab, skal ejerne til alle andre hunde, som den har været sammen med, kontaktes, så det kan konstateres, om de er blevet smittet, og spredning kan undgås.
I tilfælde af, at man selv får kløe efter kontakt med en ræv eller hund med skab, bør man søge læge.

Rævens rundorm

Langt de fleste danske ræve er smittet med en rundorm, der også er smittefarlig for mennesker. Æggene fra denne rundorm findes i rævens afføring og smitter også mellem ræv og hund. Blandt mennesker er det typisk børn, der bliver smittet og i EU har man konstateret smitten hos op til 20 % af alle børn mellem 5 og 15 år. For mennesker er sygdommen oftest ret banal og forveksles nemt med allergi, men kan også være årsag til ødelagt nervevæv og synsforstyrrelser. Smitten sker fra ræv til hund og derfra videre til mennesker.

Fransk hjerteorm

Denne sygdom skyldes en parasit, der har ræve og hunde som hovedvært og snegle som mellemvært. Rævene og hundene smittes således af at spise inficerede snegle og medfører symptomer, der ligner lungebetændelse – hoste, nedsat appetit, vægttab og hurtig vejrtrækning. Smittede hunde behandles med ormemiddel. Smitterisikkoen er størst i Københavnsområdet. Mennesker er ikke modtagelige for smitte.

Hundegalskab/ Rabies

Sygdommen er en virussygdom, der er dødelig, hvis den ikke behandles. Alle pattedyr, også mennesker, kan smittes af den og smitte sker ved spyt – typisk i forbindelse med bid. Sygdommen er dog ikke set i Danmark siden 1976.

Linda Kaarup

Skab

Skab hos hunde

skab(hos mennesker = fnat) er en smitsom hudsygdom som kommer af en infektion med skabmiden. Skabmider tilhører gruppen af gravemider, som lever på huden og graver boregange i selve huden, hvor de lægger æg. Det giver hudbetændelse og kløe. Miderne har kun ganske ringe overlevelsesevne borte fra dyret. Der kan ske smitte til mennesker, hvor især børn i tæt kontakt med angrebne hunde kan smittes.

Hunden klør sig først og fremmest meget. Miderne har en forkærlighed for tyndhudede steder, og symptomerne vil som regel først kunne ses på den bageste rand af ørelappernes yderside, den bageste del af overarmene, samt omkring haserne. I huden kan man se røde knopper med små gullige skorper. Da hunden klør sig mere og mere, vil der komme hårtab og kradsemærker specielt bag på overarmene. Hos mange hunde med skab kan man se, at de klør sig meget på ørelapperne med bagbenene. Miderne kan derefter brede sig til resten af kroppen og på længere sigt vil huden være rød og fortykket på store områder.

Skab smitter for det meste fra syge til raske hunde ved direkte kontakt. Desuden kan smitten overføres via børster, kamme eller andre redskaber, og via kurve og tæpper. Siden begyndelsen af 1980’erne har der i Jylland været smitte til hunde fra vildtlevende ræve.

Undersøgelse og behandling af skab

Hunde med skab bør vaskes 1 gang ugentligt i 3 uger med et midedræbende middel. Midlet må ikke skylles ud, men skal tørre ind i huden. Hvis man får konstateret skab hos sin hund, bør ejere til hunde man har haft kontakt til underrettes, så de kan få deres hunde i behandling, hvis de har kløe. Mens hunden behandles for skab bør den holdes isoleret fra andre hunde. Alternativt kan hunden behandles med et pour on middel, som også har en forebyggende effekt.

Bændelorm

Bændelorm er lange, flade orme, der lever i dyrenes tyndtarm. Fra deres bagkrop afsnører de det ene led efter det andet, og det er disse led, man kan se, når de kommer ud af endetarmen. Hos katten ses de oftest som små risengrynslignende legemer, der sidder i hårene omkring kattens endetarmsåbning. Leddene er fulde af æg, er bevægelige og tørrer til sidst ind og går i stykker, hvorefter æggene spises enten af loppelarver eller af mus, der fungerer som mellemværter for bændelormenes videre udvikling. Når lopperne eller musene spises af enten en kat eller en hund, udvikles nye bændelorm i deres tarm, og på den måde fortsætter kredsløbet.
Dyrlægen kan ved undersøgelse af en afføringsprøve fra dyrene konstatere om de mikroskopiske æg fra de forskellige indvoldsorme findes i afføringen.